Det er aldri for sent å begynne med fysisk trening

Det er aldri for sent å begynne med fysisk trening

Helsemyndighetene i Norge er tydelige når det gjelder at fysisk aktivitet og trening er nyttig uansett alder. Dessuten viser forskning at eldre som er i fysisk aktivitet får i gjennomsnitt tre år ekstra med god livskvalitet. Derfor er det aldri for sent å begynne med trening og fysisk aktivitet. Forholdet mellom fysisk aktivitet og styrketrening

Helsemyndighetene i Norge er tydelige når det gjelder at fysisk aktivitet og trening er nyttig uansett alder. Dessuten viser forskning at eldre som er i fysisk aktivitet får i gjennomsnitt tre år ekstra med god livskvalitet. Derfor er det aldri for sent å begynne med trening og fysisk aktivitet.

Forholdet mellom fysisk aktivitet og styrketrening

Myndighetene anbefaler minimum 150 minutter fysisk aktivitet ved moderat intensitet per uke, 75 minutter fysisk aktivitet ved høy intensitet – eller en kombinasjon. Legg merke til at dette er et minimumsnivå, og for mange eldre vil det være både mulige og ønskelig å være mer aktive.

Dessuten anbefaler myndighetene også balansetrening og styrketrening, særlig til eldre som har vanskelig for å gå eller har dårlig balanse. Det finnes mange skånsomme treningsformer som også passer for eldre. Det er for eksempel mulig å benytte balansebrett, se eksempler her: https://billigfitness.no/collections/balansebrett, til balanseøvelser. Når det gjelder styrketrening kan treningsstrikker være et skånsomt alternativ, sammen med manualer.

Derfor gir trening mange gode helseeffekter – også for eldre

Fysisk aktivitet og trening gjør det mulig for kroppen å fungere som den skal, og det er viktig å huske på at normal funksjon er den hovedsakelige hensikten når det gjelder trening for eldre. Fysisk aktivitet kan for eksempel bidra til at det er mulig å bo hjemme lengre.

Generell fysisk aktivitet ved moderat eller høy intensitet fører til at store deler av kroppen er aktive. Det kan igjen ha en innvirkning på for eksempel hjerte- og karsystemet. Styrketrening kan være nyttig både i forhold forskjellige muskel- og skjelettplager, men også når det gjelder å forebygge skader i forbindelse med fall og andre uhell.

Husk også på at fysisk aktivitet og trening bidrar til velvære og glede i forbindelse med selve aktiviteten. Uansett alder skal trening ikke være et ork, og det er særlig viktig at eldre velger aktiviteter som også gir glede.

Redaksjonen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel