Effektiv entreprenørvirksomhet – avgjørende i nedgangstider

Effektiv entreprenørvirksomhet – avgjørende i nedgangstider

Å drive forretning på en så effektiv og lite ressurskrevende måte som mulig er selvfølgelig viktig helt uavhengig av konjunktur, men samtidig kan det økonomiske klimaet bli ekstra utfordrende i nedgangstider. Da er det viktig å ha fokus på å finne forbedringsmuligheter og steder å kutte kostnader, effektiv logistikk og lagerdrift kan være et tema.

Å drive forretning på en så effektiv og lite ressurskrevende måte som mulig er selvfølgelig viktig helt uavhengig av konjunktur, men samtidig kan det økonomiske klimaet bli ekstra utfordrende i nedgangstider. Da er det viktig å ha fokus på å finne forbedringsmuligheter og steder å kutte kostnader, effektiv logistikk og lagerdrift kan være et tema.

Begrenset lager og «just in time»

Særlig små entreprenørvirksomheter kan få utfordringer hvis alt for mye kapital er bundet opp i anleggsmidler og utstyr. Derfor kan det lønne seg å bare ha et begrenset lager av utstyr, og heller bruke «just in time» som prinsipp. Det betyr for eksempel at graveskuffe, smalskuffe eller annet tilbehør til gravemaskin bestilles når det oppstår behov – slik at mengden ubrukt utstyr på eget lager reduseres.

Moderne nettbaserte bestillingsrutiner har lagt til rette for at det er enkelt å bestille spesialutstyr etter hvert som det er nødvendig, uten at det blir mer ressurskrevende eller komplisert enn bestilling av større mengder. Samtidig er det selvfølgelig viktig å finne en balanse mellom begrenset lager og tilstrekkelig tilgjengelighet, slik at ikke produktiviteten blir lidende.

Virksomhet som raskt kan skaleres opp og ned

Fleksibilitet er et viktig tema i økonomisk utfordrende tider, da det ikke nødvendigvis finnes en lang liste med ventende oppdrag. Det er viktig å kunne tilpasse seg rolige perioder, men samtidig bør virksomheten også stå klar til å ta på seg nye oppdrag på kort varsel.

Det finnes selvfølgelig ingen fasitsvar når det gjelder hvordan man skal håndtere disse utfordringene, utover at det i stort er viktig å prøve å flytte mest mulig av kostnadsbasen over til en variabel modell. For eksempel kan det skje ved at man har en litt mindre egen leaset maskinpark, men i tillegg baserer seg på innleie av maskiner i ekstra ressurskrevende perioder. Kombinert med noe bruk av midlertidig bemanning kan det bidra til å gjøre driften av entreprenørvirksomheten mer effektiv.

Redaksjonen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *