Igjennom Scandinavian Executive Institut tilbyr deg en styreutdanning i samarbeide med INSEAD

Igjennom Scandinavian Executive Institut tilbyr deg en styreutdanning i samarbeide med INSEAD

Igjennom en internasjonal styreutdanning som er spesielt tilpasset de skandinaviske forhold og lovgiving vil du bli en viktig ressurs både for den virksomhet du arbeider i, og for din egen karriere som verdiskapende styremedlem. Executive Board Programme er et program tilbudt av Scandinavian Executive Institut i samarbeide med INSEAD, som er beliggende i Fontainebleau i Frankrike.

Igjennom en internasjonal styreutdanning som er spesielt tilpasset de skandinaviske forhold og lovgiving vil du bli en viktig ressurs både for den virksomhet du arbeider i, og for din egen karriere som verdiskapende styremedlem. Executive Board Programme er et program tilbudt av Scandinavian Executive Institut i samarbeide med INSEAD, som er beliggende i Fontainebleau i Frankrike. Deres Executive Board Programme er en utdannelse med formålet om å gi deg verktøyer, inspirasjon og kunnskap, slik at du kan spille en verdiskapende og aktiv rolle som styremedlem, både i samspill med et øvrig styre, en eierkrets eller en daglig ledelse, men også individuelt.

Undervisningen på en Executive Board Programme utdannelse er sammensatt av en kombinasjon av teori, praksis og erfaringer, slik at du får mest utbytte av din utdannelse. Utdannelsen tar utgangspunkt i blant annet relevante caser, modeller og teorier, så du er best mulig rustet til å proaktivt kunne bidra i forretningens utvikling. Samtidig for utdannelsen deg en bred kunnskap om alt fra verdiskapning til risikostyring. Executive Board Programme utdannelsen gir deg forskjellige redskaper med formålet om å styrke din prestasjon i styret, og skape verdig, samtidig som den gir deg innsikt i de juridiske og formelle ansvarsområdene.

Hva får du ut av en Executive Board Programme utdannelse ved Scandinavian Executive Institut?

  • Du får redskaper til å styrke din posisjon i et styre, både individuelt og i team
  • Du blir en viktig ressurs for ikke bare virksomheten, men også deg selv og din karriere
  • Du blir rustet til å bidra proaktivt i forretningens utvikling
  • Du skiller deg ut fra de andre styremedlemmer med dine erfaringer og bakgrunns viten om forskjellige caser og modeller
  • Du kommer dypere og mer spesifikt inn i styrearbeide enn mange andre utdanninger

Hvis du skulle finne utdannelsen interessant kan du også gå inn på Scandinavian Executive Institut sin hjemmeside, hvor du kan lese flere anmeldelser fra studerende som har tatt en Executive Board Programme utdannelse. Her kan du lese personlige erfaringer, samt overveielser omkring utdannelsen, og hvilket utbytte de føler de sitter tilbake med etter endt utdannelsesforløp.

Redaksjonen
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel